ปลากัด (Siamese fighting fish)

ปลากัด (Siamese fighting fish)

Comments Off on ปลากัด (Siamese fighting fish)

ปลากัด หรือ ปลากัดภาคกลาง (Siamese fighting fish) เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็ก เป็นอีกหนึ่งปลาสวยงามที่คนไทยเรารู้จักกันดี จัดอยู่ในวงศ์ Macropodinae ซึ่งอยู่ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae เป็นปลาที่มีรูปร่างเพรียวยาว มีหัวขนาดเล็ก ครีบก้นยาวจรดครีบหาง หางแบนกลม มีอวัยวะช่วย

หายใจบนผิวน้ำได้ โดยใช้ปากฮุบอากาศเอาไว้ โดยไม่ต้องผ่านเหงือกเหมือนปลาทั่วๆไป เป็นปลาพื้นบ้านของไทยเรา มักอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่ง เช่น หนอง บึง ต่างๆ ปลากัดตัวผู้เมื่อพบกันจะพองตัว และพองเหงือก เป็นการเบ่งสีอวดกันและเข้ากัดกันจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมแพ้หรือถอยร่นออกไป

Credit https://www.petcitiz.info/ปลาสวยงาม/

About the author:

Back to Top