ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับคำร้อง “เรืองไกร” ให้ส่ง กม.ป.ป.ช.ให้ศาล รธน.

ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับคำร้อง “เรืองไกร” ให้ส่ง กม.ป.ป.ช.ให้ศาล รธน.

Comments Off on ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับคำร้อง “เรืองไกร” ให้ส่ง กม.ป.ป.ช.ให้ศาล รธน.

ผู้ตรวจการแผนดินไม่รับคำร้อง “เรืองไกร” ที่ขอให้ส่งเรื่องให้ศาล รธน.วินิจฉัยว่า พ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช.ตราขึ้นโดยชอบหรือไม่ ชี้ เรื่องการตรากฎหมาย ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่

นายรักษ์เกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ 2550 ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะองค์ประชุมไม่ครบ ตามที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้อง เนื่องจากเป็นเรื่องของกระบวนการตรากฎหมาย ไม่เกี่ยวกับเนื้อหากฎหมาย ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงไม่อยู่ในอำนาจที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการได้ จึงมีมติไม่รับคำร้องของผู้ร้องเรียนไว้พิจารณา

นายรักษเกชา กล่าวว่า นอกจากนี้ คำร้องที่มีผู้ร้องเข้ามาเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายฉบับต่างๆ เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น ถ้าไม่มีอะไรแตกต่าง ก็อาจจะมีผลคำวินิจฉัยออกมาในรูปแบบเดียวกัน แต่ต้องรอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาก่อน เช่น พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 รวมถึง ร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ด้วย .- สำนักข่าวไทย

About the author:

Back to Top