หอสมุดนานาชาติเขาค้อ

หอสมุดนานาชาติเขาค้อ

Comments Off on หอสมุดนานาชาติเขาค้อ

ความกว้างขวางของพื้นที่ราว 10 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งของหอสมุดนานาชาติเขาค้อ ภายนอกเป็นรูปเพชรคว่ำ ผิวเปลือกเป็นกระจกสะท้อนแสง ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณที่ผลิดอกตลอดทั้งปี ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ สมุดเยี่ยมชม และของใช้เก่าแก่โบราณทั้งของไทยและต่างประเทศ

โดยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2538 พื้นที่บริการภายในหอสมุดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หอนานาชาติ ประกอบด้วยชุดรับแขก ตู้โชว์ ตู้เก็บของใช้โบราณเก่าแก่ ทั้งวัตถุของไทยและต่างชาติ เช่น ตาชั่งอายุ 200 ปี กระบุงสมัยสุโขทัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยไว้ให้ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่วนนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาพระราชอาสน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่เสด็จเยี่ยมราษฎรอำเภอเขาค้อ เมื่อ พ.ศ. 2528 หอสมุดประชาชน เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลการศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษา สำนักงานศูนย์บริการ ศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเขาค้อ สำหรับบริการ ด้านการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ ด้านซ้ายของหอสมุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาบรรจุไว้ภายใน และมีรูปหล่อหลวงพ่อทบ พระผู้ใหญ่ที่เป็นที่นับถือของชาวเพชรบูรณ์ขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานให้ผู้คนได้ไหว้สักการะก่อนกลับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

About the author:

Back to Top